Klaipėda, Liepų g. 85, LT-92195

+370 608 01100 zigmundasc@yahoo.com

Duslintuvai ir katalizatoriai

Vienas didžiausių teršalų emisijos į atmosferą šaltinis Lietuvoje yra autotransportas, su kurių išmetamomis dujomis kiekvienais metais į atmosferą patenka tūkstančiai tonų teršalų.
Autotransporto tarša šiuo metu sudaro apie 70-80% visos oro taršos didžiuosiuose miestuose. Šis procentas pastoviai auga, nes didėjant automobilių skaičiui Lietuvoje sunaudojama daugiau kuro ir į aplinką išmetama daugiau teršalų.

Automobilių išmetimo vamzdžiai paskleidžia apie 200 cheminių junginių. Daugelis jų labai pavojingi žmogaus sveikatai. Ypač tai pasakytina apie anglies ir azoto oksidus, angliavandenilius, aldehidus, sieros dujas, suodžius.

Ar žinote kad: automobilių tarša tai: kenksmingi kuro degimo produktai, kuro nutekėjimai, nugaravimai, atitarnavę tepalai, agregatai bei atliekos po aptarnavimo, padangų ir kelių dangos nusidėvėjimo dulkės, triukšmas. Didžioji teršalų dalis iš kuro degimo. Automobilio variklyje, sudegant 1 kg benzino, kartu sudega apie 14 kg oro, o į atmosferą išmetama apie 15 kg įvairių dujų mišinio. Vadinasi, vienas automobilis, per metus nuvažiuodamas 10 tūkst. km ir sunaudodamas po 7 kg benzino 100 km, išmeta apie 10 tonų įvairių dujų mišinio.

Turbūt nė vienas vairuotojas neįsivaizduoja automobilio, kuris neturėtų išmetimo sistemos. Tačiau ji mašinai suteikia ne tik privalumų, bet turi ir trūkumų. Nors duslintuvas ir izoliuoja skleidžiamą variklio garsą, tačiau sumažina jo galią. Tačiau be duslintuvo apsieiti neįmanoma todėl, kad automobilio variklis keltų labai didelį triukšmą.

Manoma, kad dėl nuolatinio didelio eismo triukšmo lygio didėja sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, prastėja pažintinės funkcijos, atsiranda miego sutrikimai ir ūžesys ausyse. Pusė ES miestų gyventojų dėl aplinkos triukšmo keliuose kenčia 55 decibelų lygį viršijantį triukšmą.

Pagrindinės išmetimo sistemos vamzdyno dalys yra išmetimo kolektorius, katalizatorius ir duslintuvo bakelis, jungiamos dalys (movos, apkabos, lanksti mova-gofra), rezonatoriai, vamzdžiai.

Duslintuvų virinimas, keitimas

Išmetimo sistema automobilyje yra labai svarbus elementus, kuris privalo būti tvarkingas. Netvarkinga išmetimo sistema skleidžia nemalonų garsą, kartais jei duslintuvas prakiuręs ar prarūdijęs automobilio priekyje tuomet salone ne tik girdimas skardus garsas bet ir užuodžiamas išmetimo dujų kvapas kuris ilgesnėje kelionėje gali pakenkti jūsų sveikatai suteikdamas nemenką galvos skausmą dėl dujų salone, bei didelio triukšmo.

Kartais pakanka duslintuvą virinti dėl pramuštų vietų ar lengvai prarūdijusių vietų. Išmetimo sistemos būklę reikia visuomet vertinti, jei duslintuvas yra tiek surūdijęs kad nelabai jau yra ką virinti, tai toks taisymas bus tik laikinas sprendimas. Surūdijusį ir pasenusį duslintuvą reikia keisti nauju. Reikia nepamiršti, kad keičiant duslintuvą reikės ir duslintuvui tarpinių, apkabų, movų.
Automobilių išmetimo sistemos taip pat turi lanksčias movas, taip vadinamas gofras. Gofros paskirtis-veikiant varikliui sumažinti perduodamas duslintuvui ir kėbului vibracijas. Dėl savo konstrukcijos, laikui bėgant gofras taip pat reikia keisti.