Klaipėda, Liepų g. 85, LT-92195

+370 608 01100 zigmundasc@yahoo.com

DPF/FAP filtrų plovimas

Atliekame DPF/FAP suodžių filtrų plovimą (valymą) naudojant olandų gamyklos Toralin technologiją ir medžiagas.

Iš kur DPF/FAP suodžių filtre atsiranda problemos?
Kompiuteris laukia, kada atsiras tinkamos sąlygos suodžių nuosėdoms pradeginti, tačiau tokios sąlygos mieste susidaro retai, nes judėjimas (stovėjimas) kamščiuose nesudaro tam palankių sąlygų. Ir DPF/FAP suodžių filtras toliau sulaiko suodžius neišsivalydamas, faktiškai nekontroliuojamas. Taip ilgiau tęstis negali, ir DPF filtrui užsipildant daugiau kaip 90 proc., jo pasipriešinimas išmetamosioms dujoms tampa toks didelis, kad variklis praranda galingumą ir nebeužsiveda. Panašios problemos gali atsirasti tiek naudotiems, tiek ir praktiškai naujiems automobiliams – viskas priklauso nuo eksploatavimo sąlygų. DPF suodžių filtrų užteršimo problemos katastrofiškai didėja. Kai kurie gamintojai bando visiškai atsisakyti montuoti suodžių filtrus.

Ką daryti, jei DPF/FAP suodžių filtras užkimštas?
Jeigu suodžių filtras daugiau kaip 90% užkimštas, jį reikia keisti. Tai nepigus malonumas. Topinių prekių ženklų (brendų) produkcijos vertė gali viršyti 2000EUR! Juk daryti poveikį eksploatacijos sąlygoms neturime galimybės. Įmonė „Toralin“ sukūrė DPF/FAP suodžių filtrų valymo ir apsaugos programą. Programą sudaro dvi principingai skirtingos valymo technologijos ir specialios priemaišos DPF filtro atnaujinimui palengvinti.

Panagrinėkime išsamiau, kaip FAP filtras užsiteršia. Suodžiai, susidarantys degant dyzeliniam kurui, yra smulkūs dispersiniai milteliai. Patys jie neužkemša DPF suodžių filtro, tiesiog jame užsilaiko, tačiau išmetamosiose dujose visada yra nesudegusios angliavandenilių dalelės. Šie angliavandeniliai sudaro smalą, kuri suklijuoja suodžių daleles ir gaunamos pakankamai tvirtos nuodegos – jos ir trukdo normaliam atsinaujinimui, papildomu teršalu yra sulfato metalai, susidarantys degant motorinės alyvos metalo turinčioms priemaišoms. Tai yra naudojant įprastas, universalias alyvas užteršimo problema tik didėja. Neužmirškite, kad alyvos turi atitikti suodžių filtrų specifikacijos reikalavimus.

Dažniausios priežastys, dėl kurių sumažėja DPF/FAPkietųjų dalelių filtro eksploatacijos laikas ( užsikiša):

  1. Važiuojant tik miesto sąlygomis, suodžiai sulaikomi ir nėra sąlygų išsivalymui.
  2. Blogai dirba turbokompresorius.
  3. Blogai dirba EGR vožtuvas.
  4. Blogai veikia įpurškimo sistema.

Prieš plaunant DPF/FAP kietųjų dalelių filtrą būtina atlikti kompleksinę kompiuterinę diagnostiką patikrinti turbokompresoriaus, EGR vožtuvo, įpurškimo sistemos darbą, patikrinti ar visa oro sistema yra sandari, ar teisingai veikia visi davikliai, ypač, oro srauto matuoklis. Tik po kompleksines kompiuterines diagnostikos galime priimti teisingą sprendimą – remontuoti, kuri nors viena agregatą, ar tik plauti suodžių (DPF/FAP) filtrą. Kartais būna, kad reikia ir remontuoti atskirus mazgus ir tik po to atlikti (DPF/FAP) suodžių filtro valymo-plovimo darbus. Po atliktų valymo darbų atlikti visus reikiamus adaptacijos ar programavimo darbus.